Bu 3 bankaya borcu olanlar dikkat

Bu 3 bankaya borcu olanlar dikkat!

Türkiye’nin önde gelen üç bankası 700 milyon TL değerindeki alacaklarını 32,5 milyon TL’ye sattı.

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi, Garanti ve Albaraka Türk takibe düşen 700 milyon TL değerindeki alacaklarını 32,5 milyon TL karşılığında 4 varlık yönetim şirketine sattı. Bu bankalarda takibe düşmüş veya tasfiye edilmiş borçları olan müşterilerin bundan böyle bu borçlarının ödenmesi ve yapılandırılması konusunda Hayat Varlık Yönetim, Emir Varlık Yönetim, Sümer Varlık Yönetim ve Destek Varlık Yönetim ile iletişime geçmesi gerekiyor.

YAPI KREDİ 17 MİLYON TL’YE SATTI

Bu bankalar içerisinde Yapı Kredi, tasfiye halinde olan 307 milyon liralık alacağını 17.6 milyon liraya Hayat Varlık Yönetim ve Emir Varlık Yönetim’e satışını gerçekleştirdi.

GARANTİ BANKASI TAKİPTEKİ 229,3 MİLYON TL’LİK ALACAĞINI SATTI

Garanti Bankası ise takibe düşen 229,3 milyon TL’lik takipteki alacağını 13,37 milyon TL’ye Sümer Varlık Yönetim ve Destek Varlık Yönetim’e sattı.
Takipteki krediler porftöyü kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacaklardan oluşuyor.

ALBARAKA TÜRK 1,6 MİLYON TL’YE SATTI

Son olarak Albaraka Türk de 164,5 milyon liralık alacağını 1,6 milyon TL’ye Sümer Varlık Yönetim’e sattı.

Bankadan, konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 164.549.997,00 TRY tutarındaki nakdi alacakları 1.600.000,00 TRY’ye Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’ne satılmıştır/temlik edilmiştir.”

Zabıt Katipliği Mülakat Soruları ve Cevapları

-Kuzey Afrika’daki topraklarımızı hangi anlaşma ile kaybettik ? (Uşi Antlaşması)
-internet ülkemizde ilk defa kaç yılında nerede kullanılmıştır ? (1993 ODTÜ)
-Veda Hutbesi Tarihi? (632 yılında)
-İslam İşbirliği Teşkilatı kitabının yazarı (Süleyman Sırrı Terzioğlu)
-Bab-i Ali baskını tarihi önemi? (23 ocak 1913 İttihak ve terakkinin yapmış olduğu baskın ilk darbe girişimi)
-Akdeniz hangi savaş sonrası Türk gölü haline geldi? Preveze Deniz Savaşı ile Kanuni döneminde

-Osmanlı devletindeki fikir akımları nelerdir? (Osmanlıcılık, Ümmetçilik, Türkçülük, Adem-i merkeziyetçilik, Batıcılık )
-İstiklal mahkemesini diğer mahkemelerden ayıran özellik nedir? (Yargılamasını TBMM’nin milletvekillerinin yapmış olması seyyar halinde olması ve temyizinin olmaması ve geçici olması üyelerinin kurtuluş savaşında savaşan askerlerden olması )
-Osmanlı devletinde çıkarılan ilk kadın dergisi? ( Terakki Mukadderat )
-Düyun-i Umumiye İdaresi ne zaman kurulmuştur? (Diğer adı Genel borçlar idaresidir, 1881 yılında kurulmuştur )
-31 Mart Vakası neden çıkmıştır, tarihi, önemi? (Meşrutiyet yönetimine son vermek için isyan çıkarılmıştır 13 Nisan 1909 ( 31 Mart Vakası) bu olayı hareket Ordusu baştırmıştır. 2 Abdulhamit tahtan indirilmiş ve V. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır. Hareket ordusunda Mustafa Kemal’ de görev almıştır )
-Kanun-i Esası hangi padişah, tarihi ve önemi ? (2. Abdulhamit dönemi 1876, Türk tarihinin ilk anayasası)
– Senedd-i ittifak hangi padişah ve tarihi? (Osmanlı padişahı tarihte yetkilerini ilk defa bir zümreyle paylaşmıştır, Magna Kartaya benzemektedir. 1808, 2. Mahmud )
-Ordunun başında savaşa katılan ilk Osmanlı padişahı? (Osman Bey)
-Tüzüklerin yargısal denetimini kim yapar ? (Danıştay)
-Atatürk’ün kurulan partilerden, taviz verilmemesini istediği ilkeler? (Cumhuriyetçilik ve Laiklik)
– İlk Osmanlı Medresesi kim tarafından Nerede kuruldu? (Orhan bey dönemi İznik medresesi)
-Savaşta şehit olan padişah? (Birinci Murad, Kosova’da)
– İlk ve son Osmanlı halifesi kimlerdir? (Yavuz Sultan selim ilk . Abdülmecit so halife).
-Yargı denetimine tabi olmayan kurumlar nelerdir ? (Adli ve Askeri kurumlar yargı denetimine tabi değildir )
– Lonca teşkilatının bir çatı altında toplanması ile oluşan teşkilat ? (Ahilik)
– İsticvap nedir? ( davanın taraflarının kendi aleyhine olan hususlarla alakalı olarak dinlenmesidir. )
-Mustafa Kemal Paşa hangi savaş öncesinde başkomutanlığa getirilmiştir? (Sakarya)
-Anayasa kaç maddeden oluşmaktadır? (177 + 16 geçici)
-Hakimlik teminatı nedir? (hakimler ve savcılar azlonulamaz, kendileri istemedikçe anasayada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamazlar)
– Türk tarihinin ilk muhalefet partisi? (Ahrar, II. Meşrutiyet döneminde Ittihat ve Terakki Partisinin muhalefetidir.)
-Temsil Heyeti hangi kongrede kaç üye ile kuruldu? (9 üye ile Erzurum Kongresinde kuruldu)
– İlk bölgesel kongre? (Balıkesir Kongresi)
-Ulusun Bağımsızlığını Yine Ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır Mustafa Kemal Atatürk bunu hangi genelgede söyledi? (Amasya Genelgesi)
-cebeli tarık boğazı: akdeniz ile atlas okyanusunu birleştirir, avrupa ile afrikayı ayıran boğazdır
süveyş kanalı : kızıldeniz ile akdenizi bağlar
hürmüz boğazı : umman körfezi ile basra körfezini bağlar
panama kanalı : atlas okyanusu ile büyük okyanusu bağlar
macellan boğazı :atlas okyanusu ile büyük okyanusu bağlar
berin boğazı : asya ile amerika kıtası arasında rusya ile amerika arasında sınır
manş tüneli : ingiltere ve fransa arasında
– Anayasa mahkemesi başkanı kaç yıl görev yapar? (4)
-Cumhuriyet başsavcısı kime bağlıdır? (İdari yönden HSYK diğer yönlerden Adalet Bakanlığına)
– Vilayet-i Sitte içerisindeki iller? (Sivas, Erzurum, Erzincan,Van,Bitlis, Diyarbakır)
– Boğazlar sorunu ilk defa hangi antlaşma ile ortaya çıktı? (Hünkar iskelesi)
-Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
-12 MART Mehmet Akif ‘in Şiirinin, TBMM’de İstiklâl Marşı Olarak Kabul Edilmesi (1921).
-Yüksek Askeri Şura kimin başkanlığında toplanır? Başbakan. Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı
-Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisi? Kütahya-Eskişehir
– Mustafa Kemal I. TBMM’ye hangi ilden milletvekili seçilmiştir? Erzurum
– Kanunla kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlar? ÖSYM – TÜBİTAK -ZİRAAT BANKASI- MİLLİ PİYANGO İDARESİ- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
-NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLEN İLK TÜRK YAZAR? aday gösterilen Yaşar Kemal,ödülü alan Orhan Pamuk.
-Vali: İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar kurulu’nun kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
Kaymakam: İçişleri Bakanının teklifi Başbakanın kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
-cumhurbaskanının yargı gorevlerı nelerdır?
-anayasa mahkemesi üyelerini seçmek
– danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek
– yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve yargıtay cumhuriyet başsavcılı vekilini seçmek
– askeri yargıtay üyelerini seçmek
– askeri yüksek idare mahkemesi üyelerini seçmek
– istiklal marşının bestekarı kim? osman zeki üngör
-istinabe nedir? Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması.
-Expo 2016 hangi ilimizde yapıldı? Antalya
-osmanlidan en son ayrilan ulke? arnavutluk
-Mahkeme cesitleri?

Hukuk Mahkemeleri

Ceza Mahkemeleri
Uyuşmazlık Mahkemesi:
Anayasa Mahkemesi:
Askeri Yargıtay:
Yargıtay
Askerî Mahkemeler:
Yüce Divan
-karadenıze dokulen akarsular?
Çoruh , Yeşilırmak , Kızılırmak: Sakarya
-Turk anayasasinin degismez uc maddesi?
türkiye devleti bir cumhuriyettir.
türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.
türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçedir.

bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

millî marşı istiklal marşı’dır.

başkenti ankara’dır.
-Medeni hukukun kollarini sayar misin?
Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku
– ilam nedir ? hukuk’ta bir davanin mahkemece nasil bir hukme baglandigini gosteren resmi belge.
-Temyiz nedir? Ayırt etme, seçme, ayırma; hukukta, doğruyu yanlıştan ayıran kuruldur.
-Yazılan ilk anlaşma,? Kadeş antlaşması
-Dünyada en çok konuşulan dil (Çince)
-Kasr- Şirin Antlaşması
IV. Murat’ın Bağdat Seferi sonucunda 14 yıldır İranlıların elinde bulunan Bağdat’ın fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639’da imzalanan, 1623-1639 Osmanlı-İran Savaş
– Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır.
-Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir.
-T.C. ilk başbakanı İsmet İnönü’dür
-şuan kaçınc kattayız gibi sorularda gelebilir bu soruların amacı sizi denemektir nasıl cevap verdiğiniz heyecan yapıp yapmadığınız gibi
-zabit katipligi hangi mevzuat da gecer.? Gorevleri yonunden kalem mevzuatina Disiplin yonunden adalet bakanligi disiplin yonetmeligine Ozluk haklari bakimindan 657 sayılı devlet memurlari yonetmegiline baglidir
-UEFA kupasını ilk alan takım Tottenham. UEFA kupasını ilk alan Türk takımı Galatasaray
-UYAP. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıyla UYAP, yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir.
– Avrupa Birliğini iki kez halk oylamasiyla reddeden ülke hangisidir ? Norveç
– ertuğrul gazi’yi anma ve şenlikleri hangi ilimizde yapılmaktadır? bilecik
-İlk akçe Bursa’da Orhan Gazi tarafından 1327 yılında bastırılmıştır ama yeni müfredatta Osman Gazi’dir.
-Kuva-i İnzibatiye yada Hilafet Ordusu olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı`nda İstanbul Hükümeti`nin TBMM Hükümeti`ne karşı kurduğu, yarı resmi askeri örgüt
– Cumhuriyet tarihinin ilk milli savaş gemisi Heybeliada
– Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla Portekiz’i temsil eden Salvador Sobral birinci oldu.

Hz. Muhammed(sav)’in Hadis-i Gerçekleşti! BÜYÜK SAVAŞ YAKLAŞIYOR

Melhame-i Kübra (Büyük Kıyım), kelime manası olarak “çok büyük ve çok kanlı” anlamına denktir.

Hıristiyan inanışında bu savaşa Armagedon adı verilmektedir. İslam eskatolojisinde ise ahir zamanda gerçekleşeceğine inanılan, Mehdi’nin ilk zuhurunun olacağı, Amik Ovasında başlayacak, çok büyük ve çok kanlı geçecek olan ve “Büyük Kıyım” anlamına gelen savaştır. Ahir zaman savaşlarının ilki ve en büyüğüdür.

Suriye’de uzun zamandır devam eden iç savaş artık Global boyutlara ulaştı ve korkutucu bir hal almaya başladı. Dünya Devletleri bölgede Suriye rejimi ve Rusya’nın vahşetine sessiz kalırken, Türkiye’nin Bütünlüğünü Tehdit eden PYD YPG gibi PKK uzantısı küresel maşalar güç odakları tarafından desteklenmekte…

Tüm bu ateş çemberinin içende Çin Suriye de Rusya ya destek vereceğini” AÇIKLADI
İşte Peygamber Efendimiz s.a.v. in haber verdiği savaş geliyor.

Suriye’de yaşanan fitne ateşinin daha da büyümesi ve yeryüzünde günahların çok hızlı şekilde yayılmasıyla alametler bir bir gerçekleşmekte ve Mehdi/Deccal’in büyük savaşına doğru dünya hızla sürüklenmektedir.

Kafir ordularının ve İslam/Peygamber(s.a.v)/Allah(cc) düşmanlarının yeryüzündeki fitneyi daha da körüklemeye çalıştıkları dünyada adeta bu alametleri tek tek gerçekleştirip dünyayı kıyamete yaklaştırmak için kafir orduları hızla hareket etmektedir.

İşte son gelişmelerden biri bu haber.
Rusya’dan Sonra Çin’de Suriye’de Sahneye Çıkmaya Hazırlanıyor

Suriye’de Beşşar Esad’a destek amaçlı hava operasyonu başlatan Rusya’nın yanında şimdi de Çin boy gösterecek. Çin’in J-15 uçaklarıyla Rus hava bombardımanlarına katılacağı öğrenildi.

RUS SALDIRILARINA DESTEK VERECEKLER

Çin savaş uçakları, Irak Takaddum Üssü ve Tartus açıklarındaki Liaoning Uçak Gemisi’nden havalanarak Rus saldırılarına destek verecek.
Rusya her ne kadar saldırıların IŞİD hedeflerine yönelik olduğunu belirtse de, muhalifler, bombaların Türkmenleri, ÖSO’yu ve sivil halkı hedef aldığını bildiriyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V.BUNUNLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ:

Amik ovasında bir savaş olacak.Sarı ırk (yani RUS) la büyük bir savaş olacak.Savaşa katılanların
3 te 1 kaçacak yani MÜRTED
3 te 1 i şehit olacak
3 te 1 i ise ALLAH ın yardımıyla zafer kazanacak
ancak ince bir nokta var.Bu savaşta RUM (NATO) yardım edecek.Bir kadının hamilelik süresi kadar anlaşmaya bağlı kalacak(9 ay) ama sonra anlaşmayı bozacak ve MELHAME İ KÜBRA yani büyük savaş çıkacak. Çok insan şehit olacak.Kıyamete kadar bir daha böyle bir savaş olmayacak.Tamamen müslümanlarla,kafirler arasında olacak.Zafer İSLAMIN olacak ancak çok insan kaybı olacak.

Hazır ol TÜRKİYE. SON SANCAK VE SON KALE TÜRKİYE..
ZAFER İSLAMIN OLACAK İNŞALLAH.

15 Temmuz’da hainler Genelkurmay’a gelen vatandaşları böyle şehit etti

15 Temmuz gecesi Genelkurmay’a giden vatandaşları acımadan öldürdüler.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in kaçırılmaya çalışılırken yaşanan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde darbeci askerler ile darbe karşıtı askerler arasında yaşanan çatışma görülüyor.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLA
15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbe girişimi sırasında darbecilerin Genelkurmay Güney Nizamiye bölgesinden Orgeneral Güler’i araba ile kaçırmaya çalıştıkları anlar görüntülere yansıdı.

ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Darbe karşıtı askerlerin aracın çıkışına izin vermediği görülürken, iki taraf arasında çıkan çatışma anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İyi Parti’nin kurulmasının ardından işte ilk anket sonuçları

Meral Akşener’in İyi Parti’sinin kurulmasının ardından ilk anket yapıldı! İşte o anket sonuçları…

Optimar Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı. İyi Parti kuruluşundan sonra sonra yapıldığı belirtilen anket sonuçları hayli çarpıcı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, anket sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı.

16 Nisan Referandum sonuçlarını doğruya en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Optimar Araştırma’nın 26 ilde 1547 kişiyle yaptığı bir anket…

BUGÜN SEÇİM OLSA

AK Parti yüzde 50.6, CHP yüzde 23.3, MHP yüzde 9.9, HDP yüzde 7.8, İP yüzde 6.4.

SİZCE YENİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

Yüzde 57.8 oranında yeni partiye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Akşener’in yeni bir parti kurduğunu toplumun yüzde 70.7’si biliyor. Daha ilginci yüzde 85.5’i partinin adını biliyor ama oy vermiyor.

AKŞENER’İN KURDUĞU PARTİYE NEDEN OY VERMİYORSUNUZ?

Yüzde 11.8’i “FETÖ’cü olduğunu düşünüyorum” diyor.

SİYASİ GERİLİMİ KİM ÇÖZER?

İlk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var; yüzde 35.9… İkinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu; yüzde 15.2.

Optimar Araştırmanın sahibi Hilmi Daşdemir sonucu şöyle yorumluyor: “Bu sonuçlar, Akşener ve arkadaşlarının tam da söylendiği gibi siyaset mühendisliğiyle yola çıktıklarını gösteriyor. Tablodan bir iktidar çıkmıyor tam aksine muhalefetin daha çok parçalanacağı çıkıyor.”

3 Kasım’a dikkat! Türkiye’ye Operasyon Yapacaklar

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors 3 Kasım’da Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü açıklayacak.

Türkiye’nin her kritik hamlesi sonrası devreye girerek Türkiye’ye operasyon yapmaya kalkan kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye hakkındaki yeni kararını açıklayacak.
Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye ekonomisinin dimdik durmasına rağmen ardı ardına nefatif açıklamalar yaparak Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen bu kuruluşlara atılan karşı adımlarla bu zamana kadar gerekli cevaplar verildi.
YENİ BİR OPERASYON MI YAPACAKLAR?

AB ülkeleri ve ABD ile yaşanan gerilim sonrası Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik yaptırım ve savunma sanayi ambargoları sonrası 3 Kasım’da Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü açıklayacak Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, Türkiye’ye karşı yeni operasyona imza atabilir.
HER ŞEYE RAĞMEN EKSİ DE TUTACAKLAR

S&P’nin tüm olumlu verilere rağmen Türkiye’nin ‘BB’ olan notunu sabit tutarak görünümü de negatifte tutacağı tahmin ediliyor. Hatırlanacağı gibi Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5,1 gibi bir büyüme kaydetmişti.
DAHA ÖNCE YAPMIŞTI
S&P daha önce de tüm pozitif göstergelere rağmen Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife çekerek büyük tepki toplamıştı.

haber7.com

Balıkesir Belediye Başkanı İstifa Edip Bakın Erdoğan’a Ne Dedi

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, açıklamasında başkanlığın yanında AK Parti’den de istifa ettiğini açıkladı.

Bir süredir Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesi beklenen Ahmet Edip Uğur, konuyla ilgili açıklama yaptı.
AK PARTİ’DEN DE İSTİFA ETTİ

Uğur, diğer istifa eden belediye başkanlarının aksine hem Başkanlık’tan hem de AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Edip Uğur, AK Parti’yle ilgili de; “AK Parti’de durum otofajiye getirilmiştir” diye dikkat çekici bir açıklama yaptı.
OTOFAJİ NEDİR?

Peki istifa efen Uğur’un dediği ‘otofaji’ nedir? Bu hastalık basit ve anlaşılır anlamıyla; Kişinin vücut parçalarını yeme arzusu hastalığına verilen addır.

Ensonhaber

FETÖ’cü hainden şok itiraf: “Yüzde 90’ı FETÖ üyesi”

FETÖ itirafçısı: 2013’te Polis Akademisi’nden mezun olanların yüzde 90’ı FETÖ üyesi

FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki mahrem imamlarından Özkan Durmaz, itirafçı olup önemli bilgiler verdi. Örgütün emniyet yapılanmasını büyük ölçüde açığa çıkaran ifadesinde Durmaz, 17 Aralık darbe girişiminin yapıldığı 2013’te Polis Akademisi’nden mezun olanların yüzde 90’ının FETÖ üyesi olduğunu söyledi.

Durmaz, İstanbul’da 2013 mezunlarının çok kalabalık olmasından dolayı ikiye ayrıldığını, yarısının başında Akif kod adlı kişinin, diğer yarısının başında ise kendisinin yer aldığını itiraf etti. Durmaz, Kocaeli’de emniyete verdiği ifadede şöyle dedi:

Sabah’ın haberine göre 2013 yılı haziran sonunda Hayri Bakır ve Ali kod adlı örgüt imamlarıyla Polis Akademisi’nden mezun olup da İstanbul’a gelecek olan komiser yardımcılarıyla tanışmak için Ankara’ya gittik. O gün Ankara’da, Türkiye’den gelen tüm yapı mensuplarının Polis Akademisi’nden mezun olan 480 civarında komiser yardımcısını bölgelerine göre teslim almaya geldiklerini anladım.

AVUKAT ÜCRETLERİ FETÖ’DEN

Polis Akademisi’nde okuyan öğrenciler, emniyette örgütün “Üniversite” diye adlandırdığı kola girerler. İstanbul’da emniyet biriminin “Üniversite” kısmının tamamından sorumlu imam olan Hayri Bakır 2015’te İstanbul’dan ayrıldığımda halen görevdeydi.

17 Aralık sürecinden sonra ihraç edilen tüm polislere maaşlarının aynen ödendiği, emekli olamadan ihraç edilenlere emeklilik tazminatlarının aynen ödendiği sürekli söylenirdi. Bu yardımlarla itirafçı olunmasının önüne geçilmeye çalışılırdı. Yine 2010 KPSS soruşturmasında açığa alınan, cezaevine giren örgüt mensubu sivillere de maaşlarının, hatta avukat masraflarının ailelere ödendiğini biliyorum.

Tecavüzlere dayanamayan kadın PKK’lı bakın ne yapmış

Hainlerin ini Kandil’den kaçan PKK’lı kadın terörist dehşete düşüren itiraflarda bulundu.

Hainlerin ini olan Kandil’den kaçan kadın terörist, 2015 yılının sonlarında ‘Zeynep’ adlı bir kadın teröristin sürekli tecavüze uğradığı için el bombasıyla intihar ettiğini söyledi.

İhanet yuvası Kandil’de tecavüz ve işkenceye maruz kalan, karşı çıkınca da eli kanlı örgüt tarafından infaz edilen ya da intihara sürüklenen kadın teröristlere son örnek 20 yaşında olduğu öğrenilen Zeynep Kara oldu.

EL BOMBASIYLA İNTİHAR ETMİŞ

Geçtiğimiz aylarda 2 arkadaşı ile birlikte örgütten kaçarak teslim olan ‘Zilan Dicle’ kod adlı kadın terörist, 2015’in sonlarına doğru, Kandil dağındaki Kalaturka Kampı’nda Zeynep adlı bir kızla tanıştıklarını belirterek şunları anlattı:

“Mahmurlu Kürt bir ailenin 5 çocuğundan biriydi. Sürekli cinsel taciz gördüğünü söyleyerek ağlıyordu. Geçen yıl Bole kampında bir kadın arkadaşın el bombasıyla intihar ettiğini duydum. Daha sonra bu kişinin ‘Beritan Hilal’ kod adlı Zeynep olduğunu ve sürekli tecavüze uğradığı için intihar ettiğini öğrendim. ”

TERÖR ÖRGÜTÜ ‘ASKER ÖLDÜRDÜ’ DEMİŞ

Bu ifade üzerine araştırma yapan istihbarat birimleri, tecavüz sonrası intihar eden kızın, 20 yaşındaki Zeynep Kara olduğunu belirledi.

Örgütün kadın yapılanması YJA STAR’ın, ölümünden bir yıl sonra Zeynep Kara’nın Kandil’e hava operasyonunda öldüğünü ve sözde savaş koşullarından dolayı geç açıklamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, ailesinden özür dilediği de ortaya çıktı. (Sabah)

Bu Neden Yapıyorlar İnanayamayacaksınız..!

Enerji içecekleri boğa idrarı ve sperminden elde edilen bir madde içerirler. Longhorn Sığır Firması tarafından yapılan bir araştırma Red Bull, Monster vb. enerji içeceği markalarını test etmiş. Buldukları şey midenizin düğümlenmesine sebep olabilir.

İçeceklerin gerçekten de boğa spermi içerdiğini bulmuşlar. Taurine ismini Latincedeki Taurus’tan alır ki bu boğa demektir. İlk olarak Avusturyalı bilim adamları Friedrich Tiedemann ve Leopold Gmelon tarafından 1827 yılında boğa safrasından elde edilmiştir.

Genellikle, bilim camiasında bile, amino asit olarak adlandırılır fakat karboxsil grubunu içermediği için tam amino asit değildir. Taurine boğaların karaciğerinde, sperminde ve idrarında mevcuttur. Kesin olan şu ki Red Bull gibi enerji içeceklerinde kullanılan taurine bu kaynaklardan elde edilir.

Enerji içeceklerindeki Taurine boğa testislerinin bir yan ürünüdür ve pek vejetaryen yanlısı olduğu söylenemez. Taurine boğa safrasında ve anne sütünde doğal olarak bulunan bir maddedir.