Flaş Haber..İşsiz olanlara MÜJDE..! Böylesi ilk defa oluyor..!

Flaş Haber..İşsiz olanlara MÜJDE..! Böylesi ilk defa oluyor..! Flaş Haber..İşsiz olanlara MÜJDE..! Böylesi ilk defa oluyor..!

Flaş Haber..İşsiz olanlara MÜJDE..! Böylesi ilk defa oluyor..! Flaş Haber..İşsiz olanlara MÜJDE..! Böylesi ilk defa oluyor..!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir’de istihdam edilmek üzere 28 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alınacak personeli 15 bin TL maaş alacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 4 ilde istihdam edilmek üzere 28 sözleşmeli personel alımı yapacak.Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir’de çalışacak personellerin alacağı en fazla maaş ise 14 bin 923 lira olacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nin (SHGM) personel alımına yönelik ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 İLDE GÖREV ALACAKLAR: Buna göre, Genel Müdürlük, sınav şartı aramaksızın 15 havacılık sertifikasyon uzmanı, 10 havacılık simülatör uzmanı ve 3 büro personeli alacak. İstihdam edilecek personel Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir’de çalışacak.

15 BİN LİRA MAAŞ

Havacılık sertifikasyon uzmanlarına mesleki tecrübelerine göre 13 bin 623 lira ile 14 bin 923 lira, havacılık simülatör uzmanlarına 9 bin 79 lira ile 9 bin 945 lira, büro personellerine 2 bin 439 lira ile 2 bin 865 lira arasında brüt ücret ödenecek.

DOMUZ ETİ NEDEN HARAM HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ ?

Bir şeyin helal veya haram olması, Allah’ın emrine tabidir. Allah bir şeye “helal” derse helal, “haram” derse haram olur. Dinimizin yasakladıklarından birisi de, domuz etidir. Bu yasaklamanın, pek çok hikmeti vardır. İşte onlardan bazıları…

Bir şeyin helal veya haram olması, Allah’ın emrine tabidir. Allah bir şeye “helal” derse helal, “haram” derse haram olur. Yani din bir imtihandır, insanlara yapılan bir tekliftir. Cenab-ı Hak, cennete layık bir duruma getirmek için, insanları imtihana tabi tutuyor. Bu sebeple, bazı emir ve yasaklar koymuştur. Esas olan da bu emir ve yasaklara uymaktır.

Bu prensiplerin gerek insanın şahsi hayatına, gerekse cemiyet hayatına pek çok faydaları vardır. Dolayısıyla bunlar, o emir ve yasağa daha şuurlu olarak riayet etmemizi sağlıyor. Dinimizin yasakladığı hususlardan birisi de, domuz etidir. Bu yasaklamanın, pek çok hikmeti vardır. Biz, burada sadece birkaçına işaret etmeğe çalışacağız.

– Domuz eti çok yağlıdır. Yenildiği takdirde, bu yağ kana geçer. Böylece kan, yağ tanecikleriyle dolmuş olur. Kandaki bu fazla miktardaki yağ atar damarların sertleşmesine, tansiyon yükselmesine ve kalb infaktüsüne sebep olur.

– Ayrıca, domuz yağı içerisinde “sutoksin” denilen zehirli maddeler mevcuttur. Vücuda giren bu zehirli maddelerin dışarı atılması için, lenf bezlerinin fazla çalışmaları icap eder. Bu durum, bilhassa çocuklarda lenf düğümlerinin iltihaplanması ve şişmesi şeklinde kendini gösterir. Hasta çocuğun boğaz bölgesi anormal bir şekilde şişerek, adeta domuza benzer. Bu sebeple, bu hastalığa “domuz hastalığı” (skrofuloz) adı verilir. Hastalığın ilerlemesi halinde, bütün lenf bezleri cerahatlenerek şişer. Ateş yükselir, Ağrı başlar ve tehlikeli bir durum ortaya çıkar.

– Domuz etinde bol miktarda bulunan sümüksü bağ dokusu, kükürt yönünden çok zengindir. Bu sayede, vücuda fazla miktarda kükürt alınmış olur. Bu fazlalıksa; kıkırdak, kas ve sinirlere oturarak eklemlerde iltihaplanma, kireçlenme ve bel fıtığı gibi çeşitli hastalıklara yol açar. Domuz eti devamlı yenirse, vücuttaki sert kıkırdak maddesinin yerini, domuzdan geçen sümüksü bağ dokusu alır. Bunun sonucu olarak, kıkırdak yumuşar; vücut ağırlığına tahammül edemeyerek altında ezilir. Böylece, eklemlerde bozulmalar meydana gelir. Domuz eti yiyenlerin elleri pelteleşir, yağ tabakaları teşekkül eder. Mesela yiyen kimse sporcuysa; yorgun, tembel ve az hareketli olur.

– Domuzda, büyüme hormonu da çok fazladır. Doğduğu zaman birkaç yüz gram olan domuz yavrusu, altı ayda yüz kiloya erişir. Bu kadar süratli gelişme, büyüme hormonunun fazlalığı sebebiyledir. Domuz etiyle fazla miktarda alınan büyüme hormonu, vücutta doku şişliklerine ve iltihaplanmalara yol açar. Burun, çene, el ve ayak kemiklerinin anormal bir şekilde büyümesine ve vücudun yağlanmasına sebep olur. Büyüme hormonunun en etkili yönü, kanserin gelişmesine zemin hazırlamasıdır. Nitekim domuz kesim işiyle uğraşanlar, erkek domuzların belli bir yaştan sonra mutlaka kansere yakalandıklarını ifade ederler.

– Domuz etinin ihtiva ettiği histamin ve imtidazol denilen maddeler, deride kaşıntı hissi uyandırır. Egzama, dermatit, nörodermatit gibi iltihabi deri hastalıklarına zemin hazırlar. Bu maddeler ayrıca; kan çıbanı, apandisit, safra yolları hastalıkları, toplar damar iltihapları gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini artırır. Bu sebeple doktorlar, kalp hastalarına kesinlikle domuz eti yememelerini tavsiye ederler.

Alman hekimi Prof. Reckeweg, “Domuz Eti ve İnsan Sağlığı” adlı eserinde bir hatırasını şöyle anlatır: “Tedavi maksadıyla, bir çiftçi ailesinin biraz sapa yörede bulunan çiftliğine gitmiştim. Babada, müzmin antroz (dejeneratif eklem hastalığı) ve kalça eklemi iltihabı vardı. Ayrıca, karaciğerinden de rahatsız idi. Annenin, bacaklarında varis ve eziyet verici kaşıntısı olan ekzama vardı. Ailenin kızları ise, kalp yetmezliği ve romatizmadan şikayetçi idi. En sağlıklıları görünmesine rağmen oğulları da, anjin sonrası kalp yetmezliğinden ve kan çıbanından müşteki idi. Evin öbür kızı ise, müzmin bronşitten muzdarip idi. Oğullarından bir diğeri de, domuz kıllanması ve müzmin plörite yakalanmış olup, devamlı tekrar eden fistül ifrazatından şikayet etmekte idi.

Yukarıda sakinlerin hastalıklarından uzun uzadıya bahsettiğim çiftlik içinde, muayene sırasında garip bir olaya şahit oldum. Ailenin arasında, iri cüsseli bir domuz hiç istifini bozmadan, aşağı doğru sarkan kalın bir ağaç dalına abanarak sırtını kaşıyordu.

Hastalara, “Oradaki domuzu görüyor musunuz? Onun kaşınmasına ve iltihaplara yol açan maddeleri, etiyle beraber siz de yiyorsunuz. İşte bu maddeler, sizdeki hastalıkların yegane sebebidir” dedim. Yukarıda kendilerinden bahsettiğim, Kara Ormanlar havalisinde oturan benzeri çiftlik sahiplerinden verdiğim nasihati dinleyenler, domuz eti yemekten vazgeçerek hastalıklarının çoğundan kurtuldular. Şimdi o çiftliklerin etrafındaki otlaklarda, İslam ülkelerinde olduğu gibi küçük koyun sürüler yayılıyor.”

– Domuz eti ile insana bulaşan tehlikeli hastalıklardan birisi de, trişin hastalığıdır. Domuzlar bu hastalığı, trişinli fare yemek veya trişinli domuz eti ile beslenmekle alırlar. Fakat trişin, domuzlarda ağır bir hastalık yapmaz. Halbuki insanlarda, çok tehlikeli ve öldürücü bir hastalık meydana getirir.

Domuz etiyle alınan trişin kurtçuklar, mide-barsak yoluyla kana geçer. Böylece de, bütün vücuda yayılırlar. Trişin kurtçukları özellikle çene, dil, boyun, yutak ve göğüs bölgelerindeki kas dokularına yerleşirler. Çiğneme, konuşma ve yutma adalelerinde felçler meydana getirirler. Yine kan damarlarında tıkanıklığa, menenjit ve beyin iltihabına sebep olurlar. Bazı ağır vakalar, ölümle sonuçlanır. Bu hastalığın en kötü tarafıysa, kesin bir tedavi şeklinin olmamasıdır.

Trişin hastalığı, bilhassa Avrupa ülkelerinde yaygındır. Sıkı veteriner kontrolleri yapılmasına rağmen, İsveç, İngiltere ve Plonya’da trişin salgınları görülmektedir.

Yurdumuzdaysa, yerli Hıristiyanların dışında hiç bir müslümanda trişin hastalığı görülmemiştir. Çünkü, ülkemizde Hıristiyanlar dışında kimse domuz eti yememektedir. İnsan ve hayvanlar, yedikleri gıdaların az-çok tesirinde kalırlar. Mesela kedi, köpek, aslan gibi et yiyen hayvanların yırtıcı; koyun, keçi, deve gibi ot ile beslenen hayvanlarınsa daha uysal ve yumuşak huylu oldukları malumdur.

Bu durum, insanlar için de geçerlidir. Nebati gıdalarla beslenenlerin, genellikle halim-selim; et ve et ürünleriyle beslenen insanların ise daha sert mizaçlı oldukları tespit edilmiştir.

– Domuz, dişisini kıskanmayan bir hayvandır. Domuz eti ile beslenen insanlarda, kıskançlık hissinin zayıfladığı veya dumura uğradığı gözlenmiştir.

Fransız filozoflarından Savorin de beslenmenin mizaç üzerindeki bu tesirine çok önem vererek, “Bana ne yediğini söyle, senin ne olduğunu haber vereyim” demiştir. Yüce Rabbimiz, istifademiz için pek çok gıda yaratmıştır. Bunun yanında, bazı zararlı şeylerin yenilip içilmesini yasaklamıştır. Çünkü O, sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Kullarına, taşıyamayacakları yükleri yüklememiştir. Emir ve yasakları, insanların rahatlıkla altından kalkabilecekleri şeylerdir.

Acaba insan içki içmeyince, domuz eti yemeyince ne kaybeder?

Bir makinenin mühendisi, o makinenin hangi şartlarda ve nasıl çalışacağını da belirtmiştir. Mesela kataloğunda, bir makinenin 220 voltta çalışabileceği yazıyor. Bizse, daha iyi çalışabileceğini düşünerek, 500 volta takmış olalım. Bir anda, makinenin ne hale geleceği malumdur…

İşte insan vücudu da, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı mükemmel bir motor ve harika bir makinedir. Bu makinenin en iyi nasıl çalışacağını da, elbette yapan bilecektir. Madem ki Allah’ımız domuz etini haram kılmıştır, öyleyse yememiz mahzurludur…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

‘Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı, solcu diye..

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sinema oyuncusu İlyas Salman için, “İçindeki yetersizliği ve aşağılık duygusunu dışa vuruyor’ dedi.

Bir radyo programına katılan sinema oyuncusu İlyas Salman, ‘Recep İvedik’i izlemeye beş saniye tahammül edemedim. Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan vasat aktörler, sınırı geçer geçmez boğulurlar” açıklamalarında bulundu.

Salman’ın bu açıklamalarına AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’dan sert karşılık geldi.

‘TİPİ BOZUK ADAMA İHTİYAÇ VARDI…’

Pazarcı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı. Solcu diye, İlyas Salman’ı seçip bazı filmlerde oynattılar. O da kendini sanatçı sanmaya başladı. Bu adam şimdi milyonların sevgilisi olan sanatçılara saldırıyor. İçindeki yetersizliği ve aşağılık duygusunu dışa vuruyor’ ifadelerini kullandı.

Davutoğlu sessizliğini bozdu: “Afrin operasyonu…

Ahmet Davutoğlu’ndan Afrin ve 2019 seçimleri açıklaması

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım” dedi. Davutoğlu, Silivri’de izleyici olarak katıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Silivri’de 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya 127 tutuklu sanık katıldı. Çok sayıda müştekinin de hazır bulunduğu duruşmaya eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da izleyici olarak katıldı. “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım”

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrin’de 10. gününde olan Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Davutoğlu, 7 yıldır Suriye’de yaşanan krize karşı Türkiye’nin ilkeli bir tavır gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı askeri harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Davutoğlu her kesimden insanı ve siyasileri bir arada olmaya davet etti. Türkiye’nin geleceğini tehdit edecek hiçbir yapılanmaya müsaade etmeyeceğini de sözlerine ekleyen Davutoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu, uluslar arası alanda da çok doğru yürütülen bir diplomatik çabalarla birleştirilen bir askeri müdahaledir.

Türkiye bu konuda uluslar arası hukuktan gelen hakkını kullanıyor. Hiçbir ülke, ister Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel bir güç olsun ister Suriye rejimi gibi eli kanlı bir rejim olsun, ister YPG/PYD gibi terör örgütleri olsun Türkiye’nin sınırında, Türkiye’nin geleceğini tehdit edecek bir faaliyeti gerçekleştiremezler. Gerçekleştirirlerse ne olur? İşte Afrin’de olan olur.

Bu yürütülen diplomasi ve askeri harekat konusunda Sayın cumhurbaşkanımızın, hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü haklı mücadelede bütün tarafların ve bütün siyasilerin bir araya gelmesi lazım. 15 Temmuz’da olduğu gibi Afrin konusunda da omuz omuza vermek durumundayız.

Bugün bunu görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Afrin Harekatı konusunda bir milli birlik havası var. Bunun korunması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da bunun gösterilmesi lazım. Bütün siyasi partilerimizin ‘ama’ demeden, ‘fakat’ demeden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermesi lazım. “Demokratik hak ve özgürlüklerin teyit edileceği bir seçim yaşanacak”

Ahmet Davutoğlu, 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri hakkında sorulan soruya da cevap verdi. Seçim sürecinin milli birlik içinde geçeceğine inandığını ifade eden Davutoğlu, “Türkiye geçmişte de bir çok dönem kritik seçimler yaşamıştır. 2019 yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin hayata geçeceği ilk seçim olacak, bir anlamda yeni bir dönem başlayacak.

Türkiye’nin demokratik hukuk kuralları içinde ve milli birlik havasıyla bu süreci geçireceğine ve inşallah 2019’da istikrarın, demokratik hak ve özgürlüklerin teyit edileceği bir seçim yaşanacağına inanıyorum” dedi. 1 hafta önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmişti.

Davutoğlu görüşmenin içeriği hakkında konuştu. Kritik dönemlerde bu tür görüşmelerin normal olduğunun altını çizen Davutoğlu şöyle konuştu: “Sayın cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bu son derece doğaldır. Hem bir dava arkadaşı olarak yıllarca omuz omuza vermiş ve hem de değişik dönemlerde başbakan-dışişleri bakanı,

cumhurbaşkanı- başbakan ilişkilerinde ortak devlet sorumlulukları yüklenmiş devlet adamları olarak böyle kritik dönemler konuşmamızdan, istişare etmemizden daha doğal bir şey olmaz. Sayın cumhurbaşkanımıza da bu anlamda gündemdeki tüm konularla ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.”

Bu Fotoğraftaki Terörist Kadının Asıl Amacı işte böyle deşifre edildi

Fotoğraftaki kadın 2 gündür twitter ve sosyal medyada sıkça konuşuluyor. İsmi Helly Luv. Terör örgütü PKK/YPG sempatizanı ve ABD’nin örgüt için bulduğu propaganda aracı.

Aslen İran doğumlu. Deyim yerindeyse onda her yol var… Bir bakıyorsunuz Mesud Barzani taraftarı bir bakıyorsunuz ABD hayranı. Kendisini Kürt popstarı olarak tanıtan Helly Luv, PKK/YPG terör örgütünün propaganda proje aracı. Körfez Savaşı’nda, henüz bebekken ailesiyle mülteci olarak Türkiye’ye sığınan Helly Luv, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı.

Sosyal medya hesaplarında sıklıkla terör örgütlerinin propagandasını yapan Helly Luv, ABD bayrağına da sıklıkla yer veriyor. ABD kanallarında da boy gösteren Helly Luv, Cannes’daki film festivalinde de ‘Kürt sanatçı’ olarak davetliydi.16 Kasım 1988 (29 yaşında) tarihinde İran Urmiye’de doğan Helly Luv, ABD’nin proje Kürtlerinden. Şimdilerde Los Angeles’da yaşayan Helly Luv, YPG teröristlerini ‘kahraman’ olarak niteliyor.

Kendisine terör örgütleri üzerinden bir imaj oluşturan ve hayran kitlesi bulan Helly Luv, özel hayatında lüks içinde yaşıyor. İşte Helly Luv’in twitterından yansıyan iki yüzlü hali.

Afrin’de sıkışan teröristlere ‘destek’ böyle geldi!

PYD/PKK, Afrin’e Fırat Nehri’nin doğusundan yeni DEAŞ’lı gruplar getirdi. Terör örgütünün, yeni gelenleri Afrin hapishanelerinden bıraktığı DEAŞ’lılarla birleştirip TSK ve ÖSO’ya karşı kullanacağı öngörülüyor.

Suriye’de terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli pazarlıklara yönelik yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. PYD/PKK’nın, gidecek yeri kalmayan DEAŞ’lılardan faydalanmak için kendilerine yeni bir hayat vaat ettiği ve bir kısım DEAŞ’lıyı Fırat Nehri’nin doğusundan Afrin’e taşıdığı öğrenildi. PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki pazarlıklara dair istihbarat çalışması yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo, PYD/PKK’nın bombalı suikastinden yaralı kurtulduktan sonra, elindeki bilgileri AA’yla paylaştı.

Karmo, PYD/PKK’nın DEAŞ’lıların kaçacak ve yaşayacak yer konusunda çaresiz kalması üzerine bu fırsatı değerlendirdiğini anlattı. ÖSO’nun özel operasyonlar komutanı Karmo, şunları kaydetti: “PKK, özellikle (ABD desteğiyle) Rakka’yı işgal ettikten sonra genel ilişkiler bürosu kurdu. Birçok yabancı DEAŞ elemanına PKK saflarına katılmaları karşılığında cezadan kurtulacaklarını, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyeceklerini ve isimlerinin terör listesinden kaldırılacağını vaat etti. Hatta tanınmış DEAŞ’lıları da kurtarma sözü verdi. PKK, kendilerini özel görevle örgüte (casus olarak) soktuğunu ilan edip söz konusu isimleri temize çıkarmayı teklif etti. Seçme şansları olmayan DEAŞ’lı teröristler bu teklife umut bağladı.”

PYD/PKK’nın getirdiği teklifin DEAŞ tabanında çok etkili olduğuna dikkati çeken Karmo, “PKK saflarına katılan yabancı teröristler şimdi kendi ülkelerindeki diğer DEAŞ’lı teröristlere mesajlar gönderip, PKK’ya katılarak kurtulma çağrısı yapıyor.” dedi. DEAŞ’tan ayrılarak PYD/PKK’ya katılan teröristlerin bir kısmının yaklaşık bir hafta önce Afrin’e dağlık ve ormanlık alandaki kamplara getirildiğini ifade eden Karmo, Fırat Nehri’nin doğusundan taşınan DEAŞ’lıların geçişi Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki topraklardan yaptıklarını söyledi.

ÖSO komutanı, Afrin’e taşınan DEAŞ’lıların PYD/PKK tarafından TSK ve ÖSO’nun önüne sürüleceğini dile getirdi. Karmo, “Suriyeli ve yabancı teröristlerin Fırat’ın doğu bölgesinden seçilmelerinin sebebi, Afrin’i bilmiyor olmaları. Afrin’in yabancısı olunca PKK’nın tam kontrolünde kalacaklar.” diye konuştu. Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin hapishanelerindeki DEAŞ’lıları, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı daha önce AA tarafından haberleştirilmişti.

-“PKK, DEAŞ’tan bomba tekniklerini öğrendi”

ÖSO özel operasyonlar komutanı Karmo, DEAŞ’lıların PYD/PKK’ya katılımının ardından bombalı yüklü araçla saldırılarda artış yaşandığına işaret etti. Karmo, “PKK, DEAŞ’tan kendi saflarına kattığı elemanlardan özellikle bombalı araç hazırlamayı, bomba yapma ve suikast düzenleme tekniklerini öğrendi. Bu bölgede bir süredir bomba yüklü araçlardan ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu saldırıları DEAŞ üstlenmedi. Daha sonra saldırıları düzenleyenlerin PKK olduğunu tespit ettik ve bazı hücrelerini yakaladık. Bizzat ben iki hafta önce PKK tarafından bomba yüklü bir motorsikletle hedef alındım. Halen tedavi görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

– PKK’ya alınmayan DEAŞ’lılar Türkiye’ye yönlendirildi

PYD/PKK’nın bünyesine almadığı DEAŞ’lıların durumuna da değinen Karmo, “PKK’ya almadıkları DEAŞ’lıları da örgüte bağlı bir kaçakçılık şebekesi aracılığıyla para karşılığı Türkiye’ye soktular. (Suriyeli olmayan) DEAŞ’lıların bir şekilde ülkelerine (Türkiye üzerinden) dönüşünü kolaylaştırarak Türkiye’nin teröre destek verdiği algısını yaratmayı amaçlıyorlar. Bazı DEAŞ’lılar Fırat Kalkanı bölgesinden kaçırılmaya çalışıldı ama bazıları ÖSO tarafından yakalandı. Aralarında DEAŞ’ın eski Cerablus sorumluları gibi önemli isimler vardı. Bunların hepsi PKK bölgesinden geldiler.” ifadelerini kullandı.

– Münbiç’te ABD unsurları yakınında DEAŞ ekibi

Karmo, Münbiç’teki istihbarat çalışmalarında rastladıkları ilginç bir bilgiyi de paylaştı. ÖSO komutanı Karmo, “Şu an Münbic’e bağlı Arima beldesindeki bir ABD üssü yakınlarında, bir evde farklı uyruklardan 25 DEAŞ militanı var. Orada yaşıyorlar ve aileleri ile irtibat kurmak dahil her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Kaldıkları tam adresi biliyoruz. Neden orada tutuldukları ise meçhul.” dedi.

– “DEAŞ-PKK savaşı kurguydu”

Karmo, iki terör örgütü arasındaki savaşın birtakım istihbarat örgütleri tarafından kurgulandığına dikkat çekerek, “DEAŞ, önceden planlanmış ve hazırlanmış bir örgüttür. DEAŞ’ın kurulmasının hedefi Suriye devrimine darbe vurmaktı. DEAŞ’ın işgal ettiği alanların çoğu muhaliflerin elindeki bölgelerdi.” şeklinde konuştu. “PKK ile DEAŞ arasında gerçek bir savaş yoktu. Genel anlamda DEAŞ’ın geri çekilmesinden ibaret bir süreçti.” diyen Karmo, “Son zamanlarda DEAŞ’ın birçok liderinin istihbarat elemanı olduğu ve bu kişilerin sıkıştıkları zamanda uçaklarla bölgeden alındığı ortaya çıktı. Belki sonradan başka ülkelerde ortaya çıkacaklar.” dedi.

– Afrin’deki elebaşları dışardan geldi

Karmo, Afrin’deki istihbarat çalışmalarında, yanlarında tercümanla gezen çok sayıda yabancı terörist tespit ettiklerini, ayrıca örgütün merkezi yapısının bulunduğu Kandil Dağı’ndan Afrin’e birçok elebaşının geldiğini bildirdi. ÖSO komutanı, örgütün Afrin’de (sığınmacı) Arapların desteğini kazanmak için, “Afrin ile Münbiç’i birleştirdikten sonra İdlib’e girip orayı teslim alacağız ve size vereceğiz” vaadinde bulunduğunu kaydetti.

MİT AFRİN’DE SAHAYA İNDİ BÖYLE TAM 100 TERÖRİSTİ…

Burseya Dağı’nda ele geçirilen teröristlerin yer göstermesi sonucu, dağın içine doğru kazılan çok sayıda tünel bulundu. TSK ve ÖSO, tünellerde terörist avı başlattı. Burseya’yı ele geçiren TSK ve ÖSO, yakaladıkları PYD’linin “Hepsi mühimmatsız tünellerde” demesi üzerine hain avına çıktı.

Akşam’ın haberine göre: Afrin operasyonunda Burseya dağının zirvesine 5 km mesafede bir çok tünel ve içinde de perişan halde teröristle karşılaşıldı. Sağ yakalanan teröristler Afrin’e yönelik operasyonun Türkiye’de dillendirilmeye başladığı dönemde sözde komutanların kendilerine tüneller kazdırdığını, 20 Ocak’tan sonra sözde bölge sorumlularının Afrin’in merkezine kaçtığını, 100 teröristi mühimmatsız tünellerde bıraktığını söyledi. Teröristler diğer tünellerin de yerlerini ÖSO güçlerine gösterdi. Bunun üzerine sayıları 100’ü bulan tünellerde gizlenen teröristlerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

MİT’TEN 40 KİŞİLİK ÖNCÜ TİM

Zeytin Dalı Harekatı’nda MİT ilk kez operasyonel görev üstlendi. SAT- SAS komandoları, bomba imha uzmanı ve keskin nişancılardan oluşan 40 kişilik tim TSK ve ÖSO unsurlarının önünde ilerliyor, pusuda bekleyen PYD’li teröristleri sızma operasyonlarıyla etkisiz hale getiriyor.

Kılıçdaroğlu’ndan Şoke eden Yerli Silah Sözleri..

Yaptığı gaflar ile gündeme gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafın altına daha imzasını attı. Bu sefer konu Türkiye’nin silah ‘üretememesi’ oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir gaf ile yeniden gündemde. Partisinin toplantısına katılan Kılıçdaroğlu Osmanlı’nın silah üretemediğini savunarak bu tez üzerinden Türkiye’nin de şu an üretim yapmadığını iddia etti.

“TÜRKİYE OSMANLI’NIN SON DÖNEMLERİNİ YAŞIYOR”

Kılıçdaroğlu mevcut şartlar altında Türkiye’nin kendi silahını mühimmatını üretemediğine işaret ederek, Osmanlı üzerinden şu anki duruma eleştiride bulundu.

Zamanında Osmanlı’nın kendi silahını üretmediğini belirten Kılıçdaroğlu “Dumlupınar’da bir müzemiz var. o müzede Dumlupınar Savaşında kullanılan silahlar sergileniyor. Müzede kullanılan silahlar Almanların, Fransızların ve Amerikalıların, Rusların silahları. Ürettiğimiz tek silah yok.” dedi.

Ülkede savunma sanayii başta olmak üzere hiç bir üretimin yapılmadığını savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin, Osmanlı’nın son dönemlerini yaşadığını belirtti.

ZEYTİN DALI’NA YERLİ DAMGASI

Özellikle Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan milli silahlar ile elde edilen başarılar gözden kaçamayacak şekilde belirginliğini gösterirken, harekat cephelerinde kullanılan mühimmat ve silahların yüzde 75’inin yerli olduğu geçtiğimiz günlerde TSK tarafından açıklanmıştı.

MİLLİ MÜHİMMAT, SİLAHLAR VE DAHASI

Türkiye içinde bulunduğu son 10 yıl içerisinde özellikle savuma sanayi alanında büyük bir yol kat etti. Bünyesinde barındırdığı milli firmalar ile koordineli olarak çalışmalar yürüten hükümet, Milli Piyade Tüfeği (MPT), akıllı füzeler, milli yazılımlarla donatılan savaş araçlarını TSK’nın kullanımına sundu. Bunlarla birlikte çağın en modern toplarından olan Fırtına’nın üretimini başlatan devlet, zamanında kendi mermisini bile üretemiyorken, tarihimizin ilk milli ve yerli helikopteri olan ATAK’ın da üretimini başarıyla gerçekleştirdi.

Hepsi bir yana savunma alanında atılan en büyük adımlardan biri olan milli İHA’lar da son dönemde gerçekleştirilen terör operasyonlarında Türkiye’ye minimum kayıp ile maksimum kazanç sağlıyor.

Yıllar önce ABD’nin kapısından geri çevrilerek İsrail’den yüzlerce milyon dolara İHA aldırılan Türkiye artık yüzlerce milyon dolara onlarca İHA’yı üretebiliyor; hem de yerli ve milli imkanlarla.

Banyo Yaparken İdrarını yapmak bakın neye sebep olmakta

Banyoda çeşitli adaplar vardır. Dinimizi bizi tamamen özgür bırakmamış. Yaşantımızda helal, haram ve mekruh, mübah gibi sınırlar da koymuştur.

İnsanlar vesvese sorunu ile bazan karşı karşıya kalıyor. Bunun birçok nedeni olsa da , bir tanesi de banyoda yaptığımız bir davranışla da alakası vardır. Banyo yapılan yere küçük abdest bozmak haram değildir; bundan dolayı bir günah olmaz. Ancak bu durum banyo adabına uygun düşmez. Peygamberimiz bu hususta da önemle durur.

Abdullah bin Mugaffel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Sizden hiç kimse yıkandığı yere bevl (işemesin) etmesin!..’ buyurdu.” Ebu Davud 27, Nesei 36, Tirmizi 21, İbni Mace 304, Hakim 1/167, 185, Ahmed 5/56

“Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir.” (Tirmizî, tahâre 17; Nesâî, tahâre 6) buyurmuşlardır.

İlim sahiblerinden birçoğu yıkanma yerine idrar yapmayı hoş görmemişlerdir. Temizlikle alakalı pek çok vesvese ve şubhenin bu işten kaynaklandığını söylemişlerdir. Bir kısım ilim sahibi ise buna izin vermiştir. İbn Sirîn bunlardan biridir. Kendisine; vesvesenin ve şubhenin birçoğu yıkanma yerine idrar yapmaktan ileri gelirmiş dendiğinde: Bu işin garibliğini kabul edercesine: “Rabbim Allah’tır, O’nun ortağı yoktur” dedi.

Bu hadis, tavsiye hükmünde olup, haram kılmak anlamında değildir. Haram kılınmamış olsa dahi bu gibi tavsiyelere uymaya çalışmak gerekir.  Ben Ali bin Muhammed Et-Tanâfisî’den: Hadiste, işemenin yasaklandığı gusûl yeri, kazılmış toprak çukurudur. Ama bugün öyle değil. Çünkü bugünkü insanların yıkandıkları yerler, kireç, alçı ve zift ile yapılmıştır. Bunun için adam işeyib de o yer üzerine bol su salıverdiği zaman bir mahzur olmaz’ dediğini işittim. İbn’ul Mubârak der ki: Yıkanma yerinde su akıb gidiyorsa idrar yapılabilir.

Banyo yaparken bu hususlara dikkat etmeniz, manevi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Herkesin bilgilenmesi için Paylaşmayı Unutmayalım Allah razı olsun..

Büyük skandal… Dünyaca ünlü firma ‘Allah’ yazılı çorap yaptı

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M’nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça “Allah” yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.

Büyük skandal…  H&M ‘Allah’ yazılı çorap yaptı

Ülkedeki bazı müşterilerin H&M’de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça “Allah” anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İsveç devlet radyosu SVT’nin haberine göre, firma gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, çorapların altında “Allah” yazmalarının söz konusu olmadığını iddia ederek figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.

DAHA ÖNCEDE SKANDALA İMZA ATIP ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ

Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu. Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde “Ormandaki en havalı maymun” yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.

Kaynak: AA